View the Great Isaiah Scroll

מגילת ישעיהו

היא אחת משבע המגילות הראשונות שהתגלו בשנת 1947. מגילה זו היא הארוכה ביותר (734 מ') והשמורה ביותר מכל מגילות התנ"ך,...עוד »
View the Dead Sea Scrolls Video

מגילות ים המלח, ובהן כתבי היד העתיקים ביותר של התנ"ך שנתגלו, מאפשרות התבוננות מעמיקה בחברה היהודית בארץ-ישראל בימי הבית השני. עוד »
View the War Scroll

מגילת המלחמה

מגילת המלחמה, הידועה גם בשם 'מלחמת בני אור בבני חושך' היא אחת משבע המגילות הראשונות שהתגלו בקומראן בשנת 1947...עוד »
View the Temple Scroll

מגילת המקדש

התגלתה, כנראה, בשנת 1956 במערה 11 המצויה כ-2 ק"מ צפונית לח'רבת קומראן. המגילה כתובה בכתב עברי מרובע משלהי ימי הבית השני...עוד »
View the Commentary on the Habakkuk Scroll

פשר חבקוק

הוא מגילה שלמה יחסית (אורכה 1.48 מ') ואחת משבע המגילות הראשונות שהתגלו ב-1947. החיבור מפרש את שני הפרקים הראשונים של ספר...עוד »
View the Community Rule Scroll

סרך היחד

(הוא החטיבה העיקרית באחת משבע המגילות המקוריות שהתגלו במערה מספר 1 בקומראן בשנת 1947. הוא נכתב בכתב עברי מרובע (מימי החשמונאים...עוד »
"זכות גדולה היא לנו לשכן בהיכל הספר שבמוזיאון ישראל את המגילות שנשתמרו במצב הטוב ביותר והשלמות שאי פעם נתגלו. המגילות הן בין הממצאים החשובים ביותר שנמצאו מתרבות העולם המונותאיסטי והן מייצגות מבחר ייחודי של חפצים השמורים באוסף האנציקלופדי של המוזיאון. כעת, באמצעות השותפות עם Google, אנו יכולים להביאן לקהל רחב ככל האפשר"... עוד »