מגילות ים המלח – המיזם הדיגיטלי

מגילת המלחמה

הקלק ועיין במגילה.
מלחמת בני אור ובני חושך (1QM) , מערה 1, קומראן, המאה ה-1 לפני הספירה, קלף, מדינת ישראל, 96.84/210

מגילת המלחמה, הידועה גם בשם 'מלחמת בני אור בבני חושך' היא אחת משבע המגילות הראשונות שהתגלו בקומראן בשנת 1947. במגילה 19 עמודות (מתוך לפחות עשרים שהיו במקור) ומתוכן נשמרו 14 – 19 השורות הראשונות בכל עמודה (מתוך 22-21). הגרסה שלפנינו נכתבה בכתב עברי מרובע (מימי הורדוס) והיא מתוארכת לשלהי המאה ה-1 לפנה"ס או ראשית המאה ה-1 לספירה. שבעה קטעים נוספים (4Q491-497) בעלי תוכן דומה נמצאו, אך הקשר בין שרידים אלה והמגילה שלפנינו (1QM) אינו ברור; האם הם גרסה מוקדמת של מגילת המלחמה או שמא הם חומרי מקור שעליהם מבוסס העותק שבידינו.

על רקע מסורת מקראית עתיקה המספרת על מלחמת אחרית הימים (ספר יחזקאל פרקים 38 – 39; דניאל פרקים 7 – 12) ספר זה מתאר עימות דואליסטי בן שבעה שלבים בין 'בני אור' (הכינוי שבני כת קומראן מכנים בו את עצמם) בהנהגתו של 'שר האורים' (המכונה גם המלאך מיכאל) ו'בני חושך' (כינוי לאויבי בני הכת, יהודים ולא-יהודים), בסיוע אומה המכונה 'כיתיים' (רומאים?) ובראשם בליעל. העימות יארך 49 שנים, ויסתיים בניצחונם של בני אור והשבת עבודת המקדש והקרבנות על כנם. מגילת המלחמה מתארת מערכי קרבות, כלי נשק, את גילם של הלוחמים, טקטיקות קרב והיא מזכירה ספרי הוראות ללוחמים יוונים ורומאים.

חיבור זה אינו חזון במובן הצר של המילה (התגלות נבואית) ונעדרת ממנו דמות משיחית. פרטים מסוימים, כמו גילם המופלג של הלוחמים והנהגתם של הכוהנים מצביעים על טבעה האידאלי של המלחמה המתוארת בו ונותנים לחיבור את אופיו הבדיוני. אך ייתכן שמגילת המלחמה משקפת מתח פוליטי שהיה קיים ביהודה בין הרומאים והיהודים, כזה שלימים הביא לפרוץ המרד בשנת 66 לספירה. המגילה גם זורה אור על ספר חזון יוחנן שבברית החדשה, שגם בו מתוארת מלחמת קץ הימים בין כוחות ארציים וכוחות שמימיים.