מגילת ישעיהו

מגילת ישעיהו הגדולה (1QIsaa) , מערה 1, קומראן, המאה ה-1 לפני הספירה, קלף, מדינת ישראל, HU 95.57/27